historia lokalna

Schöneweide i AEG

Miasto AEG

Obszar przemysłowy w Oberschöneweide jest jedym z  najważniejszych zabytków przemysłu berlińskiego i jest uważany jako największy zabytek przemysłowy w Europie.

Rozwój zaczyna się około 1895r. kiedy pod kierownictwem Emila Rathenaua, AEG w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca dla swoich ciągle rozwijających się zakładów produkcyjnych, przenosi się na jeszcze nierozwinięte nabrzerza rzeki  Szprewy, na południowo-wschodnią części miasta.
W ciągu kilku lat Schöneweide staje się jednym z największych i najważniejszych miejsc w berlińskiego przemysłu elektrycznego i w międzyczasie największym na świecie miejscem fabryk koncernu AEG.

Od początku XX wieku żadna gałąź przemysłu nie miała tak decydującego wpływu na ukształtowanie życie gospodarczo – społecznego tak zdecydowanie jak przemysł elektrotechniczny.

To wyjątkowe stężenie, jak na skalę europejską, tego innowacyjnego przemysłu pomogło niemieckiej stolicy okresu Cesarstwa  Niemieckiego uróść do rangi europejskiej “Electropolis” i uczyniło Berlin w następnych dziesięcioleciach miastem przemysłowym pierwszego stopnia.

AEG (Ogólne Towarzystwo Energetyczne) było aktywne we wszystkich dziedzinach elektotechniki. Ta nowoczesna firma ukształtowała struktuę i pejzaż miasta Oberschöneweide. W związku z tym Schöneweide nazywa się również „miasto – AEG”.  Wzdłuż ul. Wilhelminenhofstraße, powstał dla AEG długi zespół  fabryk . Ten „Pas Industrialny” z fasadami z żółtej cegły rozciągający się na długości prawie 2 kilometrów między Szprewą i ul. Wilhelminenhofstraße, nadaje charakteru po dzień dzisiejszy tej dzielnicy. Firma AEG zatrudniła najsłynniejszych architektów owego czasu, jak Franza Schwechta, Petera Behrensa, specjalistówi budownictwa przemysłowego jak Paula Troppa i Ernsta Ziesela . Istnieje do dziś unikalny zespół olbrzymich fabryk, rozległych hal produkcyjnych, budynków administracyjnych i budynków mieszkalnych, który uosabia początek epoki modernizmu architektinicznego i czyni Schöneweide wartościowym celem wycieczek.

Vortrag zur Geschichte der AEG

Das Exposé zum Vortrag “Die AEG – Aufstieg und Niedergang einer deutschen Industrielegende” von Dr. Peter Strunk finden Sie unter diesem weiterführenden Link.

Weiterführende Literatur

Auf Wikipedia lassen sich außerdem einige ausführliche Beiträge zur historischen Entwicklung von Schöneweide, Niederschöneweide und Oberschöneweide finden.